Skip to main content Skip to page footer

Trasy rowerowe

Polecane przez „Wiatraki” Ścieżki Rowerowe


Ścieżki rowerowe mają charakter zamkniętych pętli. Przez 2,8 km wszystkie biegną razem aż do jeziora Zdręczno. Tam rozdzielają się. W prawo odchodzi zielona a pozostałe dwie prowadzą w lewo i dochodzą do Brzeźna Łyńskiego, gdzie rozdzielają się. Niebieska prowadzi w kierunku Kurek a żółta powraca do Wikna. Wszystkie ścieżki zbiegają się ponownie w lesie, w okolicach Wikna.

Ścieżka rowerowa nr.1 jest najkrótsza, najłatwiejsza oraz oznakowana zielonym kolorem. Jej długość wynosi ok. 8 km.

Ścieżka rowerowa nr.2 oznakowana została kolorem żółtym oraz charakteryzuje się średnią skalą trudności. Jej długość wynosi około 13,5 km.

Ścieżka rowerowa nr.3 jest najtrudniejsza oraz najdłuższa. Oznakowano ją niebieskim kolorem. Długość jej wynosi około 17,8 km. Odbycie miłego spaceru, umożliwia szlak pieszy o długości 8 km od stacji PKP Bujaki do miejscowości Orłowo. Biegnie malowniczymi akweduktami leśnymi oraz przez Rezerwat Źródła Rzeki Łyny, Łyński Młyn.

Trasy rowerowe w gminie nidzica


W 2003 roku podczas obchodów Dni Nidzicy miała miejsce uroczysta inauguracja tras rowerowych. Trasy rowerowe zostały przewidziane tak, aby zapewnić powiązanie Gminy z przyległymi województwami oraz zapewnić spójność tras międzyregionalnych na naszym obszarze. Poprowadzone zostały przez tereny o różnorodnym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Łączna długość tras wynosi 120 km po drogach utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, brukowej, żwirowej i gruntowej.

Trasa Działdowo – Nidzica – Szczytno wiąże Mazowsze z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi.

Trasa Nidzica – Brzeźno wiąże Mazowsze z Olsztynem poprzez trasę międzyregionalną Działdowo – Szczytno i międzynarodową Iława – Olsztyn.

Trasa Szeląg – Ostróda – Mielno obsługuje obszar Parku Krajobrazowego. Jest łącznikiem pomiędzy trasą międzynarodową Iława – Olsztyn, a jej warianty prowadzą przez Pola Grunwaldzkie.

Na trasy rowerowe składają się szlaki: „Tatarski”, „Bursztynowy” i „Generała Samsonowa”.

„Szlak Tatarski”


Trasa rowerowa została poprowadzona tak, aby uczestnicy tej trasy poznali legendy związane z napadem Tatarów na Nidzicę, zobaczyli największy głaz narzutowy na Mazurach, dawny majątek ziemski, do 1945 r. własność rodziny Franckenstein w Zagrzewie, skansen w Grzegórzkach i odwiedzili kompleks wsi kmiecych i drobnoszlacheckich oraz osad leśnych. W strefie tej znalazły się: Piotrowice, Magdaleniec, Grzegórzki, Bartoszki, Napiwoda, Radomin, Łyna, Dobrzyń oraz teren historycznej wolnizny miejskiej (grunty miasta do 1939r.) tj. folwark Nibork, zespół dawnego młyna zamkowego, Las Miejski. Trasa posiada wspaniałe korytarze widokowe orientowane na dominantę zamku i sylwetkę miasta.

„Szlak Bursztynowy”


Szlak umożliwia poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w północno – wschodniej części gminy. Trasa prowadzi poprzez kompleks osad rybackich i leśnych: Wikno, Jabłonkę, Natać Wielką i kompleks historycznych rządowych plantacji leśnych i osad leśnych: Brzeźno Łyńskie, Likusy, Zimna Woda, Nadleśnictwo Koniuszyn i Nadleśnictwo Zimna Woda. Przez obszar ten przebiegało jedno z odgałęzień szlaków bursztynowych: z Pomorza przez Muszaki, Zimną Wodę, Jabłonkę, Natać i aż do Sambii. Atrakcje tej trasy to: pozostałości średniowiecznych ziemnych wałów obronnych, położonych na granicy między Starym Mazowszem, a terenami zajętymi przez Prusów. Liczne miejsca, ze względu na swoją przyrodniczą wartość zostały objęte ochroną rezerwatową. Można tu spotkać unikalne siedliska orła białego, bobrów i żółwia błotnego, obiekty zabytkowe – kościoły, cmentarze wojenne, młyny, parki i leśniczówki.

„Szlak generała Samsonowa”

Trasa rowerowa znajduje się w północnej części gminy. Prowadzi przez ciekawie usytuowane i położone miejscowości. Na terenie tym zachowały się obiekty związane z działalnością wojskową: cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, związane z walkami we wrześniu i październiku 1914 r., fragmenty urządzeń militarnych z okresu II wojny – bunkry i rowy przeciwczołgowe.

Szlak rozpoczyna się w Nidzicy i prowadzi przez miejscowości: Piątki, Olszewo, Borowy Młyn, Kanigowo, Siemiątki, Zagrzewo, Piotrowice, Magdaleniec, Módłki, Muszaki (gm. Janowo), Wały, Zimna Woda, Wikno, Jabłonka, Natać Duża, Kurki, Brzeźno Łyńskie, Bolejny, Żelazno, Bujaki, Dobrzyń, Las Miejski i Nidzica.

Źródło: Fundacja „Nida”

Szlaki Rowerowe Marózek – Gmina Stawiguda

Przedstawione Szlaki Rowerowe, są bezpośrednio połączone z terenami przyległymi do „Wiatraków”

Szlak Zielony

Informacje ogólne o trasie:

 • Długość: 30,5 km
 • Czas przejazdu: 3
 • Pofałdowanie terenu: średnie
 • Zalesienie trasy: 18 km
 • Wymagania: dobra kondycja i przyzwoity sprzęt
 • Oznakowanie: oznaczenia w dużych odstępach przede wszystkim na skrzyżowaniach, rozjazdach i zakrętach
 • Atrakcje: przydrożne kapliczki, urozmaicone krajobrazy, dwór z XIX w. w Gągławkach, gotycki kościół w Bartągu

Start: Stawiguda

Przejazd rozpoczynamy przy Urzędzie Gminy. Stąd jedziemy boczną uliczką na prawo, wśród domków jednorodzinnych. Po 400 m, za asfaltową drogą skręcamy w lewo. Ze Stawigudy wyjeżdżamy asfaltową drogą na południe. Po kolejnych 900 m, nieopodal stacji kolejowej Stawiguda, przecinamy tory i docieramy do zaczynającej się 300 m dalej NOwej Stawigudy. 1,8 km: Nowa Stawiguda

Jedziemy asfaltem do końca wsi. Zaczyna się tu las sosnowy. Dalej gruntową drogą leśną przez 1 km na południe i południowy-wschód. Na skrzyżowaniu prosto. Z prawej mijamy widoczne zabudowania leśniczówki Stawiguda. Tu szlak zielony łączy się z niebieskimi biegną dalej razem brzegiem jeziora Pluszne.

Leśna droga gruntowa prowadzi na południowy wschód. Po 1 km wjeżdżamy na asfaltową drogę do Plusek, którą jedziemy nadal na południowy-wschód. Przed Pluskami szlak niebieski odchodzi w prawo. Również z prawej widzimy jezioro Pluszne, a w lesie niewielki parking. Na skrzyżowaniu na początku wsi jedziemy prosto. Na prawo, w dół do centrum Plusek prowadzi asfaltowa droga. 7,4 km: Pluski

Od Plusek jedziemy w górę. Na wzniesieniu szlak zielony łączy się ponownie z niebieskim. Miejscami teren odkryty – pola, łąki, nieużytki (1,3 km). Z lewej, na skraju lasu niewielki parking. Dalej na wschód wśród drzewostanu docieramy po ponad 1 km do skrzyżowania dróg asfaltowych, gdzie skręcamy w lewo, na północ. Korzystając nadal z drogi asfaltowej jedziemy ok. 6 km przez piękne lasy sosnowe, po czym na jej ostrym zakręcie w prawo opuszczamy asfalt, kierując się na wprost na drogę żwirowo-piaszczystą. Po około 600 m zjazd w dół. Dojeżdżamy do starego dębu na rozstajach dróg. Osiągamy północny kraniec jeziora Łańskiego. 16,9 km: jezioro Łańskie

Nieopodal skrzyżowanie dróg – do ośrodka URM w Łańsku, nad jezioro Ustrych i na Pluski. Skręcając w lewo kierujemy się na północ i północny-zachód. Jedziemy asfaltem około 2,3 km przez okazały las sosnowy z domieszką świerka. Teren na tym odcinku jest pofałdowany. Na rozjeździe dróg skręcamy w prawo, zniszczonym asfaltem w kierunku Gągławek. Po 2 km docieramy do przejazdu kolejowego linii Olsztyn – Nidzica. Tu skraj lasu. Przejeżdżamy na drugą stronę torów i wzdłuż nich kierujemy się do stacji PKP Gągławki. Następnie pokonujemy wiadukt nad torami, za wiaduktem przecinamy niewielki las i skręcamy w prawo. Po około 800 m docieramy do Gągławek.

23,7 km: Gągławki

Na skraju wsi rozjazd z metalowym krzyżem przydrożnym. Tu skręcamy w lewo (brak znaku). Jedziemy na północny-wschód, w kierunku Bartąga. Nawierzchnia bita – piaszczysto-żwirowa. Przez pola i łąki, mostek na strudze. Drogą żużlową pod górę i w dól. Wjeżdżamy na kiepski asfalt, gdzie skręcamy w lewo. Stąd około 700 m do Bartąga.

27,4 km: Bartąg

Skręcamy w prawo, przejeżdżamy most na Łynie. Później w lewo, pod górę. Dalej dziurawym asfaltem droga osadzona drzewami, wokół pola i łąki. W Olsztynie ul. Bartąską po kiepskiej nawierzchni.

30,5 km: Olsztyn Jaroty

Koniec szlaku na Jarotach, przy wyjeździe w ul. Wilczyńskiego

Szlak Niebieski

Informacje ogólne o trasie

 • Długość: 23,3 km
 • Czas przejazdu: 2 h 35 min
 • Pofałdowanie terenu:średnie
 • Zalesienie trasy: 18 km
 • Wymagania: bardzo dobra kondycja i sprawność fizyczna oraz dobry rower górski
 • Oznakowanie: dość dobre. Trasa przebiega przez gminy Stawiguda i Olsztynek
 • Atrakcje: piękne tereny leśne, leśniczówki Zielonowo i Stawiguda

Start: OSW ZHP „Perkoz”

Szlak zaczyna się na parkingu przed OSW ZHP „Perkoz”. Stąd kiepskim asfaltem przez las sosnowy jedziemy około 700 m do rozwidlenia dróg. Na rozwidleniu prosto. Razem ze szlakiem żółtym jedziemy do OW Mierki Kołatek.

2,3 km: Mierki Kołatek

Poruszamy się około 1 km asfaltową drogą w kierunku Olsztynka. Mijamy most, później zjazd do Zespołu Hotelowego URM „Kormoran”. Na skraju lasu skręcamy w prawo, na północy-wschód, w boczną drogę asfaltową. Po około 700 m asfalt skręca w prawo, a my prosto w piaszczystą drogę leśną. Teren jest pagórkowaty, po kolejnych 700 m rozpoczynamy zjazd w dolinę niewielkiej strugi. Po jej przecięciu jedziemy 500 m do leśniczówki Zielonowo. Tu rozjazd dróg leśnych, my w prawo, na wschód. Mijamy położone na polanie domki letniskowe, ponownie przez las i obok ośrodka PTSM. Na skrzyżowaniu prosto, a później dwukrotnie w prawo. Uliczką docieramy do centrum Zielonowa.

6,8 km: Zielonowo

Z centrum wsi zjazd w dół, nad brzeg jeziora Pluszne. Tu w lewo. Jedziemy wzdłuż brzegu jeziora i ogrodzeń domków letniskowych, docierając do końca Zielonowa. Stąd leśną ścieżką, cały czas nad jeziorem. Przez około 1,3 km jedziemy na wschód, poczym skręcamy w lewo, na północ. Po kolejnych 500 m napotykamy rozstaje ścieżek leśnych, stamtąd w lewo. Ścieżka biegnie łukiem i przecina strugę. Znów blisko jeziora. Przecinamy nasadę niewielkiego półwyspu, a kolejny objeżdżamy wzdłuż brzegu docierając do leśniczówki Stawiguda. Tu skrzyżowanie dróg leśnych. Nasz szlak łączy się z zielonym. Odcinek Zielonowo-Stawiguda jest dość trudny, ale piękne widoki wynagradzają nasze poświęcenie.

12,3 km: leśniczówka Stawiguda

Na skrzyżowaniu skręcamy, w prawo, w piaszczystą drogę. Jedziemy nią wraz ze szlakiem zielonym do asfaltowej drogi Stawiguda-Pluski, skręcamy w prawo. Asfaltem przez las na południe, z prawej strony widok na jezioro Pluszne, z lewej – budynki kolonii i przystanek PKS. Na skraju lasu, za niewielkim parkingiem skręcamy w prawo, w leśną ścieżkę. Szlak zielony prowadzi dalej drogą asfaltową. Jedziemy około 400 m do skrzyżowania dróg leśnych, gdzie skręcamy w lewo i niebawem wyjeżdżamy na drogę asfaltową. Po około 500 m skręcamy w prawo, w drogę żwirową, którą docieramy do Plusek.

16,9 km: Pluski

We wsi w lewo, około 100 m pod górę i koniec zabudowy. Później 300 m brukiem przez las sosnowy. Powracamy na asfaltową szosę, którą biegnie szlak zielony. Tym szlakiem jedziemy na południowy-wschód i po około 1,3 km osiągamy skraj lasu. Kolejne 200 m i skręcamy w prawo, na leśną drogę gruntową. Ponownie rozstajemy się ze szlakiem zielonym. Jedziemy na południowy-wschód przez las iglasty. Po około 1 km mamy widok na Zatokę Księżycową, którą objeżdżamy i docieramy do wyraźnej piaszczystej drogi leśnej. Jedziemy nią 200 m na południowy-zachód, po czym na rozstajach skręcamy w prawo, na zachód. Tu szlak nasz łączy się ze szlakiem żółtym, który prowadzi do Orzechowa. Dalej oba szlaki biegną wspólnie, aż do Węgorni przez 2,3 km.

23,3 km: Węgornia

Przy Węgorni szlak niebieski się kończy, a żółty prowadzi dalej. Dochodzą tu również szlaki: zielony i czerwony.

Źródło: www.stawiguda.com.pl