Skip to main content

PRZYRODA PRZEZ SZTUKĘ

WARSZTATY FOTOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE

W ramach tegorocznych pakietów wakacyjnych oraz w czasie Długiego Weekendu Czerwcowego serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat z rodzicami na wyjątkowe warsztaty, które są dla Państwa proponowane nieodpłatnie. Prosimy zabrać aparaty lub aparaty w telefonach, odpowiednie ubranie i dobry nastrój. Życzymy wspaniałych doświadczeń i dobrej zabawy.

Plan wycieczki

1.    Droga na torfowisko i jezioro śródleśne Mały Maróz (wyprawa piesza)
2.    Warsztaty fotograficzno-przyrodnicze w najbliższym otoczeniu jeziora i torfowiska
3.    Powrót
4.    Kolacja
5.    Warsztaty fotograficzne o zachodzie słońca nad J. Maróz.

Tematyka i plan zajęć

Droga na torfowisko
Podczas pieszej wyprawy uczestnikom zostaną przedstawione informacje i ciekawostki dotyczące środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur (w tym w kontekście fotografii przyrodniczej/krajobrazowej).
Flora (rośliny lasów, torfowisk, jezior, łąk śródleśnych itp.). W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z bogactwem roślin Warmii i Mazur oraz nauczą się ich rozpoznawania oraz fotografowania w różnych warunkach oświetleniowych.
Fauna (ssaki, ptaki, owady itp.). Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących Warmię i Mazury (gatunki, behawior, zagrożenia itp.) oraz dowiedzą się, jak fotografować zwierzęta w naturze (czatownie, podchód, fotografowanie ważek w jeziorze itp.).

   

   

Uczestnicy dowiedzą się również, jak poszukiwać zwierząt w terenie. Podczas wyjść terenowych zostaną rozdane plansze z tropami zwierząt. Przy pomocy tych plansz uczestnicy będą rozpoznawali napotkane tropy oraz ślady pozostawione przez zwierzęta.

Warsztaty fotograficzne. Torfowisko/Mały Maróz
Podczas warsztatów fotograficznych w okolicach torfowiska uczestnicy będą mieli możliwość zaobserwowania ciekawych przyrodniczo elementów krajobrazu i dowiedzieć się wielu rzeczy odnośnie bytujących tam roślin i zwierząt; bobry (nory bobrowe, ślady żerowania), dziki, jelenie (babrzyska), lisy, żurawie, łosie. W momencie dotarcia do wybranego pleneru rozpoczynamy zajęcia fotograficzne.


Idea fotografii przyrodniczej (fotografia pamiątkowa, dokumentalno-naukowa, artystyczna)   

   

   Zastanawiamy się nad tym, po co w ogóle wykonujemy fotografie przyrodnicze, czemu mają służyć, dlaczego uwieczniamy dany obiekt, czy fotografia ma mieć wyraz artystyczny, czy być pamiątką obrazującą np. piękny pejzaż?

1.    Co możemy fotografować? Pejzaż, wybrane elementy krajobrazu (odbicia, rośliny, zwierzęta, grzyby, światło, nastrój, abstrakcja).   

   


2.    Podstawy fotografii. Co składa się na kadr? Kompozycja (najważniejsze punkty kadru), światło (rodzaje światła: zimne, ciepłe, przód, boczne, kontra, miękkie, twarde, złota godzina, niebieska godzina), kontrast (plusy, minusy, rozpiętość tonalna, cienie i półcienie).


3.    Perspektywa (dół, góra, żabia perspektywa),
4.    Mocne punkty kadru (zasada trójpodziału).
5.    Plany (1, 2, 3 plan).
6.    Kolory (pory dnia/doby).
7.    Nastrój.
      Podczfas warsztatów będziemy również rozmawiać o tym, w jaki sposób fotografować, aby podczas wykonywania zdjęcia nie stracić najważniejszych dla nas jego elementów oraz jak unikać podstawowych błędów.
8.    Omówienie zdjęć i konsultacje (najlepiej w jakimś pomieszczeniu z możliwością wykorzystania ekranu).
9.    Kolacja


Złota godzina (zachód słońca nad jeziorem)
1.    Krótkie podsumowanie pleneru i przypomnienie najważniejszych informacji, jak fotografować.
2.    Wykorzystanie "złotej godziny" w fotografii. Pejzaż jego wybrane elementy, odbicia, abstrakcje. Zajęcia praktyczne.

   

3.    Konsultacje, prezentacja fotografii [komputer, rzutnik].